TbHtml::buttonGroup kolory

Jak ustawić własne kolory każdego elementu TbHtml::buttonGroup?


array('label' => $value, 'url' => array('wniosek/panelcalendar/?status='.$key.''.$additional22), 'color' => 'lightblue');

Coś takiego nie działa ;/ Jak to możnaby zrobić, może javascript, tylko jak? zwyczajne szukanie elementu i zmiana stylów nie działa.

Zamiast lightblue spróbuj użyć zapisu w hex: #add8e6
'color' => '#add8e6'Sprawdź też, czy ten kolor wstawia się również w wygenerowanym HTML strony

Użyj CSSów do ostylowania każdego buttona niezależnie. Nie możesz jako kolor podać dowolnej wartości, dostępne są tylko te predefiniowane przez Twitter Bootstrap.

A niby dlaczego nie można zmienić na dowolną wartość? Rozumiem nazwy kolorów ale wartości liczbowe?

Ta wartość jest wykorzystywana przy ustawianiu klasy, która ma predefiniowane style w TB. Przypisując niestandardową wartość, tworzysz klasę, która nie ma żadnych stylów - kolor pozostaje bez zmian. Jeśli chcesz ręcznie ustawić kolor na własny, musisz to robić stylami.


array('label' => $value, 'url' => array('wniosek/panelcalendar/?status='.$key.''.$additional22), 'style' => 'background-color: lightblue;

coś takiego powoduje zmiany ;) jednakże są one drugorzędne… priorytetem jest klasa btn.

Html wygląda tak, więc ok:


<a style="background-color: lightblue;" class="btn" href="/urlopy/wniosek/panelcalendar/?status=nowy">Nowy</a>

Edit:

Wgłębiłem się w style przycisku, i po prostu dopisałem


background-image: none;

To on był na wierzchu ;)