String z bazy danych

Witam

Szukam sposobu na wyciągnięcie z bazy danych informacji w postaci string tak abym mógł zrobić w widoku "echo zmienna"

Model InformacjaSearch


public function randInformacja()

  {

    $maxInformacja = Informacja::find()->count();

    $InformacjaRandId = rand(0,$maxInformacja);


    $query = Informacja::find();

    $query->andFilterWhere(['Informacja_id' => $InformacjaRandId])->limit(1);


    $dataProvider = new ActiveDataProvider([

      'query' => $query,

    ]);


    if($this->validate())

    {

      return $dataProvider;

    }

  }Kontroler Akcja
public function actionInformacja()

  {

    $zmienna =1;

    $searchModelInformacja = new InformacjaSearch();

    $dataProvider = $searchModelInformacja->randInformacja();


    return $this->render('informacja',[

      'dataProvider' => $dataProvider,

      'zmienna' => $zmienna

    ]);


  }Widok


$this->title = 'Informacja';

$this->params['breadcrumbs'][] = $this->title;

?>

<div class="informacja-index">

  <?= GridView::widget([

    'dataProvider' => $dataProvider,

//    'filterModel' => $searchModel,

    'columns' => [

//      ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],


      'informacja_name',

    ],


<?php echo $zmienna;?>Potrafię wyświetlać to tylko w ten sposób.

Jak zrobić to tak jak wyświetlam zmienną zmienna.

Czy w ogóle wyświetlam poprawnie zmienną zmiena? Bo działać to działa.

Jak wyświetlić tylko daną informację z bazy w postaci stringa tak, że aby zrobię echo jakaś zmienna

Masz na myśli coś takiego?


 [

            'attribute' => 'informacja_name',

            'label' => 'some label',

            'format' => 'raw', // value format [ others like text/email and so on ] 

            'value' => function () // callback

                 {

                   return $zmienna;

                 }

           ] 

Przedstawienie tego co chcesz osiągnąć znacznie ułatwiłoby odpowiedź.

Cokolwiek przekażesz w returnie z kontrolera przy renderowaniu widoku może zostać w nim użyte.

Jeżeli chcesz jakiś rekord z bazy wyświetlić w zmodyfikowanej formie, to zastosowanie powyższego daje Ci pełną swobodę modyfikowania tego co zostanie wyświetlone.