sortowanie w gridView

Witam

Problem taki jest:

tworze trzy tabele w relacjach jak poniżej


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_promocja` (

 `id_promocja` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,

 `id_produkty` INT NOT NULL ,

 `stara_cena` DECIMAL(5,2) NULL ,

 `nowa_cena` DECIMAL(5,2) NULL ,

 `nowosc` TINYINT(1) NULL ,

 `aktywna` TINYINT(1) NULL ,

 PRIMARY KEY (`id_promocja`) ,

 INDEX `fk_tbl_promocja_tbl_produkty1` (`id_produkty` ASC) ,

 CONSTRAINT `fk_tbl_promocja_tbl_produkty1`

  FOREIGN KEY (`id_produkty` )

  REFERENCES `tbl_produkty` (`id_produkty` )

  ON DELETE NO ACTION

  ON UPDATE NO ACTION)

ENGINE = InnoDBCREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_produkty` (

 `id_produkty` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,

 `id_dzial` INT NOT NULL ,

 `nazwa` VARCHAR(45) NULL ,

 `ref` VARCHAR(45) NULL ,

 `opis` TEXT NULL ,

 PRIMARY KEY (`id_produkty`) ,

 INDEX `fk_tbl_produkty_tbl_dzial1` (`id_dzial` ASC) ,

 CONSTRAINT `fk_tbl_produkty_tbl_dzial1`

  FOREIGN KEY (`id_dzial` )

  REFERENCES `tbl_dzial` (`id_dzial` )

  ON DELETE NO ACTION

  ON UPDATE NO ACTION)

ENGINE = InnoDB
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_dzial` (

 `id_dzial` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,

 `nazwa` VARCHAR(45) NULL ,

 `opis` TEXT NULL ,

 PRIMARY KEY (`id_dzial`) )

ENGINE = InnoDBjak i czy wogole moge w gridView zrobic sortowanie wynikow promocji ale po nazwie działu produktu tej promocji. troche to zagmatwane ale postaram sie to jakos opisac:

search modelu PromocjaSearch wyglada tak:
public function search($params) {

    $query = Promocja::find();


//lacze tabele produkty

    $query->joinWith('produkty');


    

    $dataProvider = new ActiveDataProvider([

      'query' => $query,

    ]);


// teraz moge sortowac wyniki po nazwie produktu


    $dataProvider->sort->attributes['produkty'] = [

      'asc' => ['tbl_produkty.nazwa' => SORT_ASC],

      'desc' => ['tbl_produkty.nazwa' => SORT_DESC],

    ];


// chcialem sie dostac do nazwy dzialu produktu w promocji

//niestety moge sortowac tylko po id_dzialu to dziala


    $dataProvider->sort->attributes['dzial'] = [

      'asc' => ['tbl_produkty.id_dzial' => SORT_ASC],

      'desc' => ['tbl_produkty.id_dzial' => SORT_DESC],

    ];


//to juz nie dziala

//    $dataProvider->sort->attributes['dzial'] = [

//      'asc' => ['tbl_produkty.id_dzial.nazwa' => SORT_ASC],

//      'desc' => ['tbl_produkty.id_dzial.nazwa' => SORT_DESC],

//    ];


    $this->load($params);


    if (!$this->validate()) {

      // uncomment the following line if you do not want to return any records when validation fails

      // $query->where('0=1');

      return $dataProvider;

    }


    $query->andFilterWhere([

      'id_promocja' => $this->id_promocja,

      'id_produkty' => $this->id_produkty,

      'stara_cena' => $this->stara_cena,

      'nowa_cena' => $this->nowa_cena,

      'nowosc' => $this->nowosc,

      'aktywna' => $this->aktywna,

      

    ]);


    $query->andFilterWhere(['like', 'tbl_produkty.nazwa', $this->produkty]);
    return $dataProvider;

  }
Spróbuj:
    $query->joinWith(['produkty', 'produkty.dzial']);


    /.../


    $dataProvider->sort->attributes['dzial'] = [

      'asc' => ['tbl_dzial.nazwa' => SORT_ASC],

      'desc' => ['tbl_dzial.nazwa' => SORT_DESC],

    ];


nie dziala poniewaz nie ma powiazania relacyjnego z tabela tbl_dzial

Nie masz zdefiniowanej relacji produkt-dzial?

mam zdefiniowana relacje produkt-dzial i promocja-produkt

wywala blad
Unknown column 'tbl_dzial.nazwa' in 'order clause'

The SQL being executed was: SELECT `tbl_promocja`.* FROM `tbl_promocja` LEFT JOIN `tbl_produkty` ON `tbl_promocja`.`id_produkty` = `tbl_produkty`.`id_produkty` ORDER BY `tbl_dzial`.`nazwa` LIMIT 20tabela tbl_dzial zawiera tylko id_dzial

ok działa trzeba zrobic osobne dołączenie

$query->joinWith(‘produkty.dzial’);

i zmienic nazwe atrybutu GridView na produkty.dzial

teraz jeszcze filtrowanie odezwe sie jak bede mial problemy :)

Dzieki