Soap, Complex Type

Mam taki problem, otóż chciałby przekazać do metody paramter który będzie tablicą wielowymiarową
ini_set('soap.wsdl_cache_enabled', '0');

ini_set('soap.wsdl_cache_ttl', '0');


class SoapController extends CController {


 public function actions() {

  return array(

    'quote' => array(

      'class' => 'CWebServiceAction',

      'classMap' => array(

        'MojaTablica' => 'MojaTablica',

      ),

    ),

  );

 }


 /**

  * @parm MojaTablica[]

  * @return string

  * @soap

  */

 

  public function moja_metoda($tablica){

    ...

    if($tablica[0]->wartosc1 && $tablica[0]->wartosc2 && $tablica[0]->wartosc3){

     ...

    }

    ...

    retunr $arr;

  }

 


}


class MojaTablica {


 /**

  * @var string {nillable = 1, minOccurs=0}

  * @soap

  * */

 public $wartosc1;


 /**

  * @var string {nillable = 1, minOccurs=0}

  * @soap

  * */

 public $wartosc2;


 /**

  * @var string {nillable = 1, minOccurs=0}

  * @soap 

  * */

 public $wartosc3;


}Taki kod niestety nie działa :confused: Ma ktoś może jakiś pomysł?

Co konkretnie Ci nie działa?

Czy zwraca Ci jakiś błąd?

Gdzie wywołujesz i w jaki sposób funkcję moja_metoda?