Select Inner Join

Mógłby mi ktoś pomóc, ponieważ nie wiem jak użyć tego warunku w swoim projekcie…??
SELECT fee.feeId,fee.feeDesc, pupil_has_user.user_userId

FROM fee

INNER JOIN pupil_has_user

ON fee.pupil_has_user_id=pupil_has_user.pupil_pupilIdPróbowałem, ale nie działa:
$criteria = new CDbCriteria;

      $criteria->select = 'fee.*, pupilHasUser.user_userId ';

      $criteria->join = 'JOIN pupilHasUser on fee.pupil_has_user_id= pupilHasUser.user_userId';

      $resultSet  =  Fee::model()->findAll($criteria);Czemu nie działa? Jeśli nie zmieniałeś domyślnego alias to powinieneś dać ‘t.’ zamiast 'fee.’.

Czy zadziała zależy od wersji Yii, której używa. Od wersji 1.1.13 nastąpiła pewna zmiana w aliasach, którą wyjaśnia następujący wpis z instrukcji aktualizacji[font=arial, verdana, tahoma, sans-serif][size=2]- Criteria modification in CActiveRecord::beforeFind() did not apply to the query when model was loaded in a relational context.[/size][/font]

Trochę to zmodyfikowałem i zadziałało
$criteria = new CDbCriteria;

        $criteria->select = 't.*, tu.* ';

        //$criteria->join = 'JOIN pupilHasUser on fee.pupil_has_user_id= pupilHasUser.user_userId';

        $criteria->join = 'JOIN pupil_has_user as tu ON tu.pupil_pupilId = t.pupil_has_user_id';

        $criteria->addCondition("t.pupil_has_user_id ='8'");

        $resultSet  =  Fee::model()->findAll($criteria);Mówiąc zadziałało mam na myśli, że się nie wysypuję. Teraz czy mogłby mi ktoś pomóc jak wyświetlić połączone dane z tabeli pupil_has_user ?? Póki co osiągam:
$criteria = new CDbCriteria;

        $criteria->select = 't.*, tu.* ';

        $criteria->join = 'JOIN pupil_has_user as tu ON tu.pupil_pupilId = t.pupil_has_user_id';

        $criteria->addCondition("t.pupil_has_user_id ='4'");

        $resultSet  =  Fee::model()->findAll($criteria);

        //print_r($resultSet);

        

        $dd_data = array();

        

        //echo $resultSet->pupil_pupilId;

        foreach($resultSet as $result)

        {

          echo $dd_data[$result->feeId] = 'Numer płatności '.$result->feeId.' Kwota: '.$result->number1; 

          echo '<br />';

          

        }Nie wiem jak dołączyć do tego dane z drugiej tabeli …

np. pupilFullName, pupil_pupilId, user_userId