Select From Mysql

Добър ден на всички които четат това. Имам за задача да изведа на страницата информация, обаче да не е цялата, а да е разделна. Извинявайте за моят български не съм бил в БГ от преди 10 та години.

<?php foreach ($gallery->data as $gal) { ?>

<?php $data = $this->getInfoImg($gal->id);

	&#036;d = explode('&#46;&#46;/', &#036;data['path']);


	&#036;data['path'] = &#036;d[1]; ?&gt;


&lt;div class=&quot;gal-img&quot; style=&quot;background:url(&#46;&#46;/&lt;?php echo &#036;data['path']; ?&gt;_100_100_thumb&lt;?php echo &#036;data['ext']; ?&gt;) no-repeat center center;


		-webkit-background-size: cover;


		-moz-background-size: cover;


		-o-background-size: cover;


		background-size: cover;&quot;


	onclick=&quot;location.href='photo/&lt;?php echo &#036;gal-&gt;id; ?&gt;'&quot;&gt;


	&lt;div class=&quot;desc&quot;&gt;&lt;span class=&quot;t&quot;&gt;&lt;?php echo &#036;gal-&gt;title; ?&gt;&lt;/span&gt;


		&lt;div class=&quot;photo-count&quot; title=&quot;Фотографий этого объекта: &lt;?php echo &#036;data['count']; ?&gt;&quot;&gt;&lt;?php echo &#036;data['count']; ?&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;


&lt;/div&gt;

<?php } ?>

</div>

Это кода който вади всичките фото от ДБ, оз ми трябва да вади само определени фото. Направих още една колонка в таблицата в БД,и по нея искат да правя извода, обаче не знам как.

Никой ли няма, който ще ми помогне, трябва ми да да имам две изборки, за завършени и не завършени сгради.