Rules conditional validation

Cześć,

mam pytanie, czy udało się komuś zastosować walidację warunkową w modelu w funkcji rules() w Yii2?

Chciałbym zrobić tak, by po wyborze rodzaju rejestracji jako firma w formularzu rejestracyjnym, wymagane było wypełnienie NIP oraz nazwy firmy.

Narazie testuję najprostsze warunki (w tym przypadku niech pola nazwa firmy i nip będą wymagane, jak nazwisko będzie "b" - w rzeczywistości stosuję radio buttons):


 


class RejestracjaForm extends Model

{

  public $email;

  public $password;

  public $idTypUzytk;

  public $dataRejestr;

  public $nazwaFirmy;

  public $imie;

  public $nazwisko;

  public $nip;

  public $telKontakt;

  public $fax;

  public $ulica;

  public $nrDomu;

  public $nrLokalu;

  public $kodPocztowy;

  public $miasto;

  public $idWojewodztwo;

  public $idKraj;

  public $czyFirma;

  public $akceptReg;

   

 

  /**

   * @return array the validation rules.

   */

  public function rules()

  {

    return [

      // username and password are both required

      [['email', 'password','nazwisko','imie','telKontakt','ulica','nrDomu','kodPocztowy','miasto','idWojewodztwo', 'idKraj'], 'required','message' => 'Pole nie może być puste.'],

      // rememberMe must be a boolean value

      ['czyFirma', 'required','message' => 'Pole nie może być puste.'],

      [['nazwaFirmy, nip'],'required','whenClient' => "function (attribute, value) {

        return $('#rejestracjaform-nazwisko').val() === 'b';

       }",'message' => 'Pole nie może być puste.'],

próbowałem także samego ‘when’:


 [['nazwaFirmy, nip'],'required','when' => function ($model) {

        return $model->nazwisko == 'b';

       },'message' => 'Pole nie może być puste.'],

niestety nazwaFirmy oraz NIP nie stają się polami wymaganymi, gdy nazwisko jest ‘b’;

[size="6"][rozwiązanie]:[/size]

[‘nazwaFirmy, nip’] powinno być [‘nazwaFirmy’, ‘nip’]