Relational Query With Through

[right]

با سلام

دیتابیس من شبیه شبیه این است.

وقتی این فرمان را اجرا می کنم
$groups=Group::model()->with('roles','users')->findAll();به درستی کار می کند ولی وفتی فرمان زیر را اجرا می کنم
$groups=Group::model()->with('roles','users','comments')->findAll();این ارور را می دهد
Syntax error or access violation: 1066 Not unique table/aliasبه طور همزمان استفاده کنیم این ارور را می دهد (users,comments) در مدل تعریف شده اند Through یعنی وقتی که از 2 رابطه ای که با

مشکل کجاست؟؟؟

[/right]

[rtl]این باگی هست که گزارش شده و فکر می کنم مشابه مشکل شماست. یعنی برای دو جدول متفاوت یک نام مستعار توسط yii تولید میشه. نظر شخصی من اینه که وقتی sql تون یک کم پیچیده تر شد سمت ar نرید . هم کار خودتون راه تره و هم کارایی در dao بالاتره [/rtl]