Radiobutton w ActiveForm, nietypowe formatowanie

Witam!

Chciał bym osiągnąć nietypowe formatowanie listy radiobutton. Poniżej to co chciał bym osiągnąć. Niestety dopiero zaczynam prace z Yii2 i nie mam jeszcze biegłości choć może to na prawdę nietypowa sytuacja.


<label class="visible-xs visible-sm">Strona sterowania</label>

<div class="btn-group btn-group-fullwidth" data-toggle="buttons">

	<label class="btn btn-default">

		<input type="radio" name="pozycje[][sterowanie]" value="L">L

	</label>

	<label class="btn btn-default">

		<input type="radio" name="pozycje[][sterowanie]" value="P">P

	</label>

</div>

Pytanie jest czy chcesz to osiągnąć za pomocą metod udostępnianych przez Yii? A jeśli tak, to czy jest ku temu jakiś ważny powód? Spokojnie możesz to umieścić w widoku w takim właśnie formacie, wrzucając tylko zmienne modelu w odpowiednie miejsca.

Używam tego wewnątrz DynamicFormWidget i w sumie nazwa zmiennej to "[$i]stronaSterowania". Widget zajmuje się dodaniem odpowiedniego prefiksu do zmiennej. Chciał bym żeby to było elegancko zrobione. Żeby potem nie trzeba było robić zmian jak zmienię klasę dla elementów listy. Jednak jeśli to jest dość skomplikowane i tzw. przerost formy nad treścią to może jednak zrobię to ręcznie.