Radiobutton & Autocomplete

[right]سلام

من یک فرم با 1

textfield & radioButtonList

دارم . که میخوام

textfield

با توجه به

radioButton

که علامت میخوره،

autocomplete

شود

یعنی اسم مدلی رو که

autocomplete

باید مقادیر رو از اون پیدا کنه توسط

radioB

مشخص بشه.

چه کار باید بکنم؟؟

مرسی[/right]