Problem z $_Post

Rzecz w tym, że z jednego modelu wczytuje 2 akcje(create oraz update) w sposób taki, że na stronie wyświetlone są oba formularze(pomijam fakt użycia zii.widgets.jui.CJuiTabs).


 if(isset($_POST['CmsWord']))

		{

            (1)$model=new CmsWord;

            (2)$model=$this->loadModel($id);

			$model->attributes=$_POST['CmsWord'];

            

			if($model->save()) {

			$this->redirect(array('view','id'=>$model->word_id)); }

		}

(1) dodanie

(2) aktualizacja


$form=$this->beginWidget('CActiveForm', array(

	'id'=>'cms-word-form',

	'enableAjaxValidation'=>false,

    ...

 <?php echo CHtml::submitButton($model->isNewRecord ? 'Create' : 'Save');?>

<?php $this->endWidget(); ?>Jak rozróżnić przyciski? Z góry dziękuje. Opisałbym problem bardziej ale nie moge przez blokowanie spamu.

Udało mi się rozwiązać ten problem. Na przyszłość może komuś się przyda.

Taki przycisk:


<?php echo CHtml::submitButton($model->isNewRecord ? 'Create' : 'Save', array('name'=>'NAZWA'));?>

Można łatwo wywołać tak:


if(isset($_POST['NAZWA']))

		{


		}