Problem z porównywaniem hasła

Witam forumowiczów.

Mam problem, bardzo proszę o pomoc,

Próbuje w kontrolerze:


 public function actionIndex()

  {

    $model = new User();


    if($model->load(Yii::$app->request->post()))

    {

      if ($model->login()) echo "zalogowano";

      else echo "nie zalogowano";

    }

    

    return $this->render('form',['model'=>$model]);

  }a w modelu chce zrealizować proces uwierzytelniania (chodzi o proste porównanie czy hasło jest równe ‘haslo’).


<?php


namespace app\models;


use yii\db\ActiveRecord;

use Yii;


class User extends ActiveRecord implements \yii\web\IdentityInterface

{

  

  public static function tableName()

  {

    return 'logins';

  }


  public function rules()

  {

    return [

      [['login', 'password'], 'required'],

      [['password'], 'validatePassword']

    ];

  }


  public function login()

  {

    if($this->validate())

    {

      return Yii::$app->user->login($this);  

    }

    else

    {

      return false;  

    } 

  }


  public static function findIdentity($id) 

  {

    return static::find()->findOne($id);

  }

  public function validatePassword($password)

  {

    return $password === 'haslo';

  }

 

  public function getId()

  {

    return $this->id;

  }

 

  public static function findIdentityByAccessToken($token, $type = null)

  {

  }


  public static function findByUsername($username)

  {

  }


  public function getAuthKey()

  {

  }


  public function validateAuthKey($authKey)

  {

  }


}Ktoś ma może pomysł co jest nie tak? Dlaczego zawsze dostaje ‘zalogwano’, nawet wtedy kiedy podaje błędne hasło.

Dzięki i pozdrawiam

Metoda-walidator spodziewa się metody z sygnaturą


function validatorName($attribute, $params)

co oznacza, że w Twoim wypadku $password przyjmie wartość ‘password’ w jej wnętrzu.

Sprawdź dokumentację, aby poprawnie zwrócić błąd walidacji.

Kurcze poszło, dzięki.