Problem Z Listą Checkboxów I Relacjami

Witam,

Mam nadzieję że zwracam się do Was już z ostatnią, niemniej sporą prośbą. Przede wszystkim:

Istnieją trzy tabele:

Product Products_category Category

id id id

name pid name_pl

… cid

Mam dwa modele, product i category. Obydwa są połączone relacją MANY_MANY przez tabelę Products_category.

Problem pojawia się w panelu administratora w momencie kiedy dla danego produktu, muszę wyświetlić checkboxy z labelami wszystkich kategorii, a jednocześnie pozaznaczać te, do których kategorii należy produkt. Do tej pory wszystko działało na jednym polu category_id w tabeli Product. Obecnie po moich modyfikacjach wygląda to tak:

Kontroler:


      $model=$this->loadModel($id);

        $productCategory=Product::model()->findByPK($id);

        $categories=Category::model()->findAll();

        $kategorie = $productCategory->category;

		$this->render('update',array(

			'model'=>$model, // przekazanie informacji o produkcie

            'categories'=>$categories, // tutaj nazwy kategorii

            'productCategory'=>$kategorie // tutaj starałem się osobno przekazać listę kategorii do których przypisany jest produkt

		));

Widok:


 $arr=array();

    

    foreach($productCategory as $kategorie) {

      $arr[] = $kategorie->id;

    }

    

    foreach($categories as $row) {

    ?>

      <div class="row">

      <?php      

          echo $form->labelEx($row, $row['name_pl'], array('style'=>'width: 160px'));

          echo $form->checkBox($model,'category_id', array('value'=>$row['id']));

          echo $form->error($row,'name_pl');

      ?>

      </div>

    <?php

    }

    ?>

Jak widać, jest jeden wielki misz-masz a żeby obsłużyć CActiveForm wydaje mi się że muszę skorzystać z jednego modelu.

W jaki sposób pozaznaczać te checkboxy i w jaki sposób umożliwić aktualizację tych wartości w tabeli Products_category?

$arr=array();

  foreach(&#036;productCategory as &#036;kategorie) {


    &#036;arr[] = &#036;kategorie-&gt;id;


  }


  


  foreach(&#036;categories as &#036;row) {


  ?&gt;


    &lt;div class=&quot;row&quot;&gt;


    &lt;?php      


        echo &#036;form-&gt;labelEx(&#036;row, &#036;row['name_pl'], array('style'=&gt;'width: 160px'));


        echo &#036;form-&gt;checkBox(&#036;model,'category_id', array('value'=&gt;&#036;row['id']));


        echo &#036;form-&gt;error(&#036;row,'name_pl');


    ?&gt;


    &lt;/div&gt;


  &lt;?php


  }


  ?&gt;

this is true?