Problem z dodawaniem rekordu

Stworzyłem panel w celu dodania nowej grupy użytkowników, za każdym razem kiedy nacisnę przycisk formularza, wszystkie rekordy dodają się 3 lub 4 razy.

Model:
<?php


class GroupModel extends CFormModel

{

  public $group_id;

  public $group_name;

  public $group_moderator;

  public $group_deleted;

   	 	 	

  public function rules()

  {

		return array(

  		array('group_name, group_moderator', 'required'),

  		array('group_moderator', 'numerical', 'integerOnly'=>true),

  		array('group_name', 'length', 'max'=>255),

		);

  }

  

  public function attributeLabels()

  {

		return array(

			'group_id' => 'ID grupy',

			'group_name' => 'Nazwa grupy',

			'group_moderator' => 'Moderator grupy',

		);

  }


  public function SaveGroup()

  {

    $GroupName = $this->group_name;

    $GroupModerator = $this->group_moderator;

    

    $SqlQuery = "INSERT INTO 

    crm_group

    (

    group_name,

    group_moderator

    )

    VALUES

    (

    :group_name,

    :group_moderator

    )

    ";

    $Command = Yii::app()->db->createCommand($SqlQuery);

    $Command->bindParam(":group_name",$GroupName,PDO::PARAM_STR);

    $Command->bindParam(":group_moderator",$GroupModerator,PDO::PARAM_STR);

    $DataBack = $Command->execute();

    

    return $DataBack;

  }

}


?>Kontroler:
public function actionGroupAddAdmin()

{


      $GroupModelData = new GroupModel;

      

      if(isset($_POST['GroupModel']))

      {

        $GroupModelData->attributes=$_POST['GroupModel'];

       

		    if($GroupModelData->validate())

		    {

		    	echo $GroupModelData->SaveGroup();

		    	

		    	$GroupModelData->group_name = '';

		    	$GroupModelData->group_moderator = '';

          

                $GroupUpdated = true;

		    }

      }

      

      $ModeratorsOfGroup = GroupModel::ModeratorsGroups();

      

      $this->render('groupaddadmin', array('GroupModelData'=>$GroupModelData,'ModeratorsOfGroup'=>$ModeratorsOfGroup,'GroupUpdated'=>$GroupUpdated));

}Witaj,

Z tego co widzę, to wszystko wygląda raczej w porządku…

Mogę doradzić włączenie opcji debugowania i zapisz polecenia SQL, jakie są wywoływane. Wtedy sprawdzisz, gdzie dokładnie wywoływany jest 3 razy INSERT.

Poproszę jeszcze plik widoku groupaddadmin. Może tam się jakiś paproch wdarł. Koniecznie włącz debugowanie zapytań SQL.

a ja radze sprawdzic czy w widoku gdzie jest renderowany formularz masz wlaczona opcje ‘enableAjaxValidation’, ktora po kazdej zmianie ktoregokolwiek z pol wysyla dane z formularza na serwer… widze, ze w akcji nie masz obslugi tego typu requestow do walidacji, wiec kazdy z nich spowoduje normalne dodanie rekordu do bazy. sam juz kiedys mialem taka sytuacje, wiec strzelam, ze to na 99% to.

Dzięki, problem rozwiązany. Miałeś rację


enableAjaxValidation

był włączony.