نیازمند برنامه نویسی php

[font="Tahoma"][right]سلام در حال شروع یک پروژه هستیم که تقریبا شبیه اپارت هست و ویدیو شرینگ

نیازمند برنامه نویسی هستیم

اگر شیراز باشید امکان استخدام و حقوق ماهیانه همراه با قرارداد هم هست

شهر های دیگه هم اگر توانای همچین پروژه رو دارند رزومه خودتون رو ارسال کنید

duelnet(-at-)gmail.com

09355753578

با تشکر [/right][/font]

[right][font="Tahoma"]سلام میتونید پروپوزال رو بفرستید؟[/font]

[/right]

[right][font="Tahoma"]داداش خجالت نکش بگو داکیومنت های پروژه رو هم برات بفرستن[/font]

[/right]

[right][font="Tahoma"]سلام

[/font][font=“Tahoma”][font=“Tahoma”]??? [/font]!جمله سوالیه، امری که نیست[/font][/right]