Pgsql - Insert Upper

W jaki sposób można wskazać, by dane były wstawiane do bazy pgsql z opcją UPPER(kontroler i formularze wygenerowane przez gii), zachowując jednocześnie zasadę, że nie wskazuję wszystkich kolumn, które uzupełniam (jak niżej)?


$model->attributes = $_POST['studenci'];

      if ($model->save())

        $this->redirect(array('view', 'id' => $model->stud_id));

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Możesz to zrobić w metodzie beforeSave(). Możesz skorzystać z funkcji PHP, np. mb_strtoupper lub jako wartość atrybutu ustawić obiekt CDbExpression.

Przeiteruj się po prostu po wszystkich lub wybranych atrybutach modelu.