Navigation Bar A Search Eklemek

Ne yapmak gerek?

menülerin bittiği yerden itibaren (boyutu css ile ayarlayabilirsiniz) css ile konumu ayarlayıp search form eklemek gerek,

sorunuz sadece bu kadarsa işlemlerinizi frameworkten bağımsız bir şekilde yapabilirsiniz.

Cevap yetersizse soruyu biraz daha detaylandırabilirmisiniz.


 <div id="mainmenu">

		<?php $this->widget('zii.widgets.CMenu',array(

			'items'=>array(

				array('label'=>'MyBlog', 'url'=>array('/message/myblog')),

				array('label'=>'About', 'url'=>array('/site/page', 'view'=>'about')),

				array('label'=>'Login', 'url'=>array('/site/login'), 'visible'=>Yii::app()->user->isGuest),

				array('label'=>'Logout ('.Yii::app()->user->name.')', 'url'=>array('/site/logout'), 'visible'=>!Yii::app()->user->isGuest),

				array('label'=>'Signup', 'url'=>array('/user/register'))

			),

		)); ?>

      

     <?php

     $form=$this->beginWidget('CActiveForm', array(

	'action'=>Yii::app()->createUrl($this->route),

	'method'=>'post',

    )); ?>


	<div class="row">

		<?php echo "search" ?>

		<?php echo $form->textField("ara",'content'); ?>

	</div>
    <?php $this->endWidget(); ?>

      

	</div><!-- mainmenu -->

itemsların yanında çıkmıyor.item olarak nasıl girilir