metody statyczne w Twig

Mam metodę statyczną


  public static function getPostType(){

    return [

      1 => 'Post 1',

            2 => 'Post abc',

            3 => 'Post xyz',

    ];

  }

Próbuję dobrać się do tego za pomocą Twiga


{{ use('app/models/Post') }}

{{ form.field(model, 'type').dropDownList(Post.getPostType | raw }}

i niestety błąd

Jak poprawnie korzystać z metod statycznych i stałych?

Spróbuj tego http://stackoverflow.com/questions/6844266/twig-template-engine-using-a-static-function-or-variable