Memcached - Wyłączenie jednej klasy z obsługi cache

Cześć,

Potrzebuję wyłączyć z cache’owania jedną klasę - komentarzy do artykułu.

Używam memcached na serwerze i te komentarze raz wczytują się, a raz w ogóle ich nie pokazuje.

Istnieje możliwość wyłączenia tego dla wybranej klasy?

Klasa jest relacyjna $article->getComments()


'cache' => [

          

			'class' => 'yii\caching\MemCache',

			'defaultDuration' => 3000,

			'servers' => [

				[

					'host' => '127.0.0.1',

					'port' => 11211,

				],

			],

			

       ],

To jakiego mechanizmu cache’owania używasz nie ma znaczenia (MemCache to tutaj tylko typ cache). Wszystko zależy od tego jak wykorzystujesz to cache’owanie już w kodzie zarządzającym komentarzami.