تریس Loadmodel

[rtl]

این تکه کدی که داخل پست کنترلر هستش با توجه به اسمش انگار داره یه مدل رو فراخانی میکنه

[/rtl]


	public function actionView()

	{

		$post=$this->loadModel();

		$comment=$this->newComment($post);


		$this->render('view',array(

			'model'=>$post,

			'comment'=>$comment,

		));

	}

[rtl]

ولی تو همین فایل به این صورت تعریف شده:

[/rtl]


	public function loadModel()

	{

		if($this->_model===null)

		{

			if(isset($_GET['id']))

			{

				if(Yii::app()->user->isGuest)

					$condition='status='.Post::STATUS_PUBLISHED.' OR status='.Post::STATUS_ARCHIVED;

				else

					$condition='';

				$this->_model=Post::model()->findByPk($_GET['id'], $condition);

			}

			if($this->_model===null)

				throw new CHttpException(404,'The requested page does not exist.');

		}

		return $this->_model;

	}

[rtl]آیا در این رابطه سوالی یا مشکلی دارید؟

[/rtl]

[rtl]

ممنون. مشکل اینه که اینی که گفتم یعنییی چه!!

مخصوصا جایی که نوشته :

[/rtl]


 $this->render('view',array(

            'model'=>$post,

            'comment'=>$comment,

        ));

[rtl]این میاد متغیر پست رو به صورت آرگومان حالا میفرسته برای فایل ویو و بقیه موارد

چرا لود مدل نوشته؟ این مگه نمیاد تایپگهایی که منتشر شده و یا آرشو هستش رو پیدا میکنه؟

[/rtl]

salam dooste aziz .

darmorede $post=$this->loadModel(); bayad begam ke hameye model ha in function ro daran va bar asase niyazeshoon azash estefade mikonan , va shooma ham baraye inke betoonid dar view commenthaye in post ro bebinid niyaz darid ke aval objecte poste morede nazar ro load konid va az roye oon commentharoo peyda konid .

ke albae dakhele khoode loadModel() chand ta shart ro ham check mikone ke masalan aya user sabt shoode ast ya kheyr va bar asase un mataleb ro neshoon mide .