Konto administratora. Jak?

Witam, jestem początkujący z Yii. Wcześniej używałem CodeIgnitera i to czy ktoś ma rolę administratora decydowała kolumna w bazie danych dla tabeli użytkowników. Jak to jest rozwiązane tutaj? Przerobiłem prawie cały tutorial o tworzeniu bloga, ale nie znalazłem odpowiedzi…


	public function accessRules()

	{

		return array(

			array('allow',  // pozwala wszystkim użytkownikom wykonać ten action

				'actions'=>array('index','view'),

				'users'=>array('*'),

			),

			array('allow', // pozwala zalogowanym użytkownikom na dostęp

				'actions'=>array('create','update'),

				'users'=>array('@'),

			),

			array('allow', // tylko dla administratorów

				'actions'=>array('admin','delete'),

				'users'=>array('admin'),

			),

			array('deny',  // dla nikogo

				'users'=>array('*'),

			),

		);

	}

Dostęp jak wyżej jest określony. Zrobiłem logowanie z bazy danych i mam tam jedno konto demo. Jak nadać mu uprawnienie ‘admin’ ?

Pozdrawiam.

W Yii nie ma czegoś takiego jak specjalne konto admina. W kodzie który zacytowałeś oznacza ono unikalne id użytkownika który jako jedyny ma dostęp do akcji ‘admin’ i ‘delete’. Jeśli chcesz użyć tego kodu, to w bazie danych musisz mieć takiego użytkownika ‘admin’ oraz przerobić klasę protected/components/UserIdentity tak aby autoryzowała użytkowników z bazy danych (w funkcji authenticate() - jest tam nawet komentarz jak to zrobić). To bardzo proste.

Polecam też:

http://www.yiiframework.com/doc/api/1.1/CWebUser

oraz

http://www.yiiframework.com/doc/api/1.1/CUserIdentity

Gdzie ważne zdanie ‘By default, CUserIdentity assumes the username is a unique identifier and thus use it as the ID of the identity.’.

dzieki, teraz wszystko jasne :)