jui-datepicker nie działa z pjaxem

To standard czy mój błąd? Jakieś propozycje / poprawki jak rozwiązać ten problem?

Dodam, że jedyna solucja, jaką znalazłem (na githubie) nie pomaga.

Może użyć datepicker na bootstrap - http://demos.krajee.com/widgets#datepicker

Date Picker Kartika również nie działa po przeładowaniu kontenera przez Pjax.

Wynika to z dowiązania funkcji. Po przeładowaniu strony, nowe znaczniki nie maja ustanionych liseneró. Powinieneś po przeładowaniu strony znów dodać lisenera datepickera. Dopisz do succes lub w innym miejscu po każdym przeładowaniu. Istnieje jeszcze metoda globalnego przypisania do id http://www.w3schools.com/jsref/met_document_addeventlistener.asp