Javascript Dosyasını Projeme Nasıl Dahil Edebilirim? <Yardım>

iyi geceler arkadaşlar projeme 2 tane .js dosyası dahil etmek istiyorum biraz araştırdım


	Yii::app()->clientScript->registerScriptFile(

        Yii::app()->baseUrl . '/js/jquery.js',

		CClientScript::POS_END

	);


		Yii::app()->clientScript->registerScriptFile(

        Yii::app()->baseUrl . '/js/script.js',

		CClientScript::POS_END

	);

şeklinde projeye include ettim ama bu seferde yii nin kendi jsleri çalışmamaya başladı

örn: crud ile olşturulan admin sayfasındaki delete komutu

sonra farkına vardım üstte ilk include ettiğim jquery dosyasıda çalışmıyor altta script dosyasını include ettiğimden dolayı

.js dosyalarını projeye daha sağlıklı nasıl include ederim yardımcı olabilirmisiniz

TEŞEKKÜRLER

Merhaba Metin daha iyi anlayabilmemiz için body ye kadar bütün kısmı buraya kopyalarsan daha iyi anlayabiliriz. Fakat sorun şu gibi. CClientScript::POS_END olarak belirttiğinde ilgili javascript kodunun sayfa sonunda yer alır bununla beraberde sayfa içerisinde ki bazı js içeriklerin çalışmama ihtimalini doğurabilir.

Yii::app()->clientScript->registerScriptFile(Yii::app()->baseUrl . ‘/js/script.js’);

şeklinde bir deklerasyon belki çözebilir. Yinede tam olarak koda bakmak gerekir.

Hasan YILDIZ öncelikle ilginiz için teşekkür ederim

kodu söylediğiniz şekilde değiştirdim fakat gene çalıştıramadım :(

layouts/main.php dosyamdaki body ye kadar olan kısım bu şekilde


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="tr" lang="tr" dir="ltr">

<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">

<title>Kuaför</title>

	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo Yii::app()->request->baseUrl; ?>/css/style.css" />

	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo Yii::app()->request->baseUrl; ?>/css/uye.css" />

	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo Yii::app()->request->baseUrl; ?>/css/layout.css" />

	


	<?

	Yii::app()->clientScript->registerScriptFile(Yii::app()->baseUrl . '/js/script.js');

	Yii::app()->clientScript->registerScriptFile(Yii::app()->baseUrl . '/js/jquery.js');

	?>


</head>

evet arkadaşlar problemi çözmüş bulunmaktayım script adlı js dosyam jquery dosyasını kullanıyor jquery dosyası yii nin assets inin içinde dahil olduğu halde ben dışardan dahil etmeye çalışıyormuşum ve bu 2 dosya çakışıyormuş crud’taki delete işleminin çalışmama nedeni bu. sorunu çözmek için:
	Yii::app()->clientScript->registerCoreScript('jquery'); // assets içindeki jquery.js dosyasını dahil eder.

	Yii::app()->clientScript->registerScriptFile(Yii::app()->baseUrl . '/javascript/yolu.js/', CClientScript::POS_END); // kullanmak istediğiniz javascript dosyasını bu şekilde dahil edebilirsiniz.umarım konuya ihtiyaç duyan başka arkadaşlarda benim gibi saatlerini harcayarak kafayı yemezler

Evet çözümü bu şekilde ve aşağıdaki gibi bir kullanım şekli daha pratik olabilir.


$cs=Yii::app()->clientScript;

$cs->registerCoreScript('jquery'); // assets içindeki jquery.js dosyasını dahil eder.

$cs->registerScriptFile(Yii::app()->baseUrl . '/javascript/yolu.js/', CClientScript::POS_END); // kullanmak istediğiniz javascript dosyasını bu şekilde dahil edebilirsiniz.

Çalışmaya birden çok dahil edilecek kütüphane olduğunda daha kısa bir yazım ve okuma sunuyor. Genel olarak yii dökümanlarında kullanımı bu şekilde rastladım.