Jak obsłużcyc formularze

Witam forumowiczów,

Mam problem, nie łapię czegoś, bardzo proszę o pomoc.

Mam 3 modele, chcę aby we formularzu na widoku, móc dodać do nich dane (po jednym rekordzie do każdego z modeli (ActiveRecord).

Jak się domyślam muszę utworzyć 3 formularze, czy jakoś inaczej, np. jeden. Co potem? Jak rozumiem dane idą do kontrolera, czyli gdzie konkretnie?

Jak obsłużyć dane z formularza i ostatecznie zapisać je w modelach-tabelach typu ActiveRecord?

Co się dzieje po kliknięciu w przycisk – dane przesyłane są z requestu do akcji w kontrolerze?

Jak zapisać konkretny formularz, czy da się zapisać wszystkie jakimś krótszym kodem?

Aha, oczywiście używam ActiveForm.

Pozdrawiam

Przeczytaj sobie wszystko tu jeszcze raz http://www.yiiframework.com/doc-2.0/guide-README.html#getting-data-from-users i jak coś będzie niejasne to pytaj.

Witam,

Trochę się zagłębiłem w temacie, ale dalej mam problem i nie łapie jednej rzeczy.

Chyba łatwiej będzie to przekazać kodem. Co jest nie tak, że linijka

$loaded = ActiveRecord::loadMultiple($models, Yii::$app->request->post());

pozostaje false? Jak to wszystko zrealizować. Oto kod.

Kontroler


<?php


namespace app\controllers;


use yii;


use yii\web\Controller;


use yii\db\ActiveRecord;

use app\models\Opiekun;

use app\models\Zwierze;

use app\models\Pobyt;


class RezerwujController extends Controller {

 

	public function actionIndex()

  {


  	$modelOpiekun = new Opiekun(); 

  	$modelZwierze = new Zwierze();

  	$modelPobyt = new Pobyt();


    $models = [ $modelOpiekun, $modelZwierze, $modelPobyt ];


    $loaded = 'false';

  	$loaded = ActiveRecord::loadMultiple($models, Yii::$app->request->post());   


    /*

    if($loaded)

    {

      $modelOpiekun->save();

      $modelZwierze->save();

      $modelPobyt->save();

    }

    */


    return $this->render('index', 

    							 [ 'modelOpiekun' => $modelOpiekun,

    								'modelZwierze' => $modelZwierze,

    								'modelPobyt' => $modelPobyt,

                    'loaded' => $loaded

    							 ]

    					);


  }


}


?>

i widok
<?php


use yii\helpers\Html;

use yii\widgets\ActiveForm;


/* @var $this yii\web\View */

/* @var $model app\models\Opiekun */

/* @var $form ActiveForm */

?>

<div class="index">


  <?php $form = ActiveForm::begin();


    //if($loaded) { echo "Formularz zapisany w bazie."; }

    echo var_dump($loaded);


  ?>
    <?= $form->field($modelOpiekun, 'nazwisko') ?>

    <?= $form->field($modelOpiekun, 'telefon') ?>

    <?= $form->field($modelOpiekun, 'imie') ?>

    <?= $form->field($modelOpiekun, 'email') ?>

    <br><br>


		<?= $form->field($modelZwierze, 'gatunek') ?>

    <?= $form->field($modelZwierze, 'imie') ?>

    <?= $form->field($modelZwierze, 'plec') ?>

    <?= $form->field($modelZwierze, 'wiek') ?>

    <?= $form->field($modelZwierze, 'kolor') ?>

    <br><br>


    <?= $form->field($modelPobyt, 'od') ?>

    <?= $form->field($modelPobyt, 'do') ?>


		


  

    <div class="form-group">

      <?= Html::submitButton('Submit', ['class' => 'btn btn-primary']) ?>

    </div>

  <?php ActiveForm::end(); ?>


</div><!-- index -->
Serdeczne dzięki za pomoc,

Pozdrawiam

loadMultiple() służy do załadowania kilku modeli tej samej klasy, więc w tym wypadku lepiej użyć przykładu z http://www.yiiframework.com/doc-2.0/guide-input-multiple-models.html#getting-data-for-multiple-models gdzie dzieje się dokładnie to, co chcesz osiągnąć (jak mniemam).

PS. Unikaj języka polskiego w kodzie, technicznie jest poprawnie, ale pokazać potem obcojęzycznym gorzej.