حذف Index.php از آدرس ها .

[font="Tahoma"][rtl]سلام دوستان ، برای ساخت آدرس ها من از متد

[/rtl][/font]


$this->createUrl('index');

// shows : index.php/site/index

[font="Tahoma"][rtl]تنظیماتی چیزی هست وارد کنم که index.php رو توش نیاره ؟

ممنون[/rtl][/font]

[font="Tahoma"][rtl]اینجا توضیح داده شده:[/font]

Hiding index.php[/rtl]

[right][/right]showScriptNameمن اینکارراانجام دادم ولی وقتی

راfalse

قرارمیدم نمیتونه صفحه موردنظر را پیدا کنه[font="Tahoma"][/font]

[right][rtl]

[font="Tahoma"]منظورتون از صفحه مورد نظر چیه؟ آدرسش رو بذارید تا بهتر بشه جوابتون رو داد…[/font]

[/rtl]

[/right]

[font="Tahoma"][rtl]دستورات زیر رو باید در فایل htaccess. بذارید[/rtl][/font]


RewriteEngine On


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.*)\?*$ index.php/$1 [L,QSA]