اس ام اس Gxc Cms

[right][font="Tahoma"]دوستان کسی تاحالا با سی ام اس

gxccms

کارکرده؟

ساخت پروژش چطوره؟

از گفتگویی که توی همین فروم شده استفاده کردم و سورس و پروژه نمونه ای که گذاشته رو هم گرفتم

مشکل اینجاست که اگه پروژه جدید بخوام این روشهایی که اینا میگن برای ساخت پروژه و اینستالش انگار جواب نمیده

خود همین نمونه رو که راه اندازی کردم این خطا رو میده


Warning: include(BeController.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\wamp\www\gxccms\core\yii\framework\YiiBase.php on line 421

بحث و گفتگوی اصلی هم اینجاس

http://www.yiiframework.com/forum/index.php/topic/28652-open-source-yii-cms-gxc-cms/

[/font][/right]

[right][font="Tahoma"]دوستان کسی به این سی ام اس آشنایی نداره؟[/font][/right]