نمایش لینک در Gridview

[rtl][font="Tahoma"]سلام دوستان

وقتی از


'value'=>'$data->category->name

', توی گریدویو استفاده می کنم دسسته ولی وقتی می خوام تبدیلش کنم به لینک پیغام خطا میده:[/font][/rtl]


'value'=>'CHtml::link("$data->category->name",Yii::app()->createUrl("/category/view",array("id"=>$data->category_id)))',

متن خطا:

Object of class Category could not be converted to string


'value'=>'..............',[rtl]

ببین

شما باید به جای نقطه ها کد پی اچ پی بزاری

ینی کد php به صورت string گرفته می شه و پردازش می شه.

دبل کوت ها رو حذف کن

[/rtl]

[font="Tahoma"][rtl]از این استفاده کردم درست شد[/rtl][/font]


'value'=>function($data){

        return CHtml::image(Yii::app()->baseUrl."/images/categories/".$data->category_id.".jpg","",array("style"=>"width:25px;height:25px;border-radius:5px"))

            .'  '. CHtml::link($data->category->name,Yii::app()->createUrl("/category/view",array("id"=>$data->category_id)));

     },