بدست آوردن نام تم Frontend

[font="Tahoma"][right][rtl]سلام دوستان

من مي خواستم اسم تمي كه براي سمت frontend فعال هست رو بدست بيارم

آيا راهي به غير از خوندن فايل كانفيگ وجود داره؟

[/rtl]

[/right][/font]


Yii::app()->theme->name;

[right][font="Tahoma"]

من مي خوام از سمت

backend

اين كار رو انجام بدم

براي همين هم نمي تونم از اين دستور استفاده كنم چون اين دستور اسم تم سمت

back

رو برمي گردونه[/font][/right]

[rtl]

[font="Tahoma"]اگه بخش backend رو به صورت یک module ساخته باشی، میتونی از همین دستور استفاده کنی

[/font][/rtl]