Formularz pole radio

Witam

Mam problem ze stworzeniem formularza zawierającego pole typu radio.

Tworzę pole w ten sposób:
echo $form->radioButton($model, 'nazwaPola', array(

            'value'=>'4',

            'uncheckValue'=>null,

            'id'=>'nazwaPola1'

          ));Problem polega na tym że wartość znajduje się w tablicy POST, natomiast nie jest dostępna przez takie odwołanie:
$contact->attributes = $_POST['Formularz'];

echo $contact->nazwaPola;Widok jest dość skomplikowany dlatego nie korzystam z radioButtonList.

Dodaj to pole do reguł walidacji np. boolean i powinno działać