Filtrowanie Od Daty Do Daty

Witam. Dosyć długo mnie nie było na forum, lecz niestety znowu powracam z problemem. Mam CGridView z danymi wczytanymi od CActiveDataProvider -> kontroler:
...

$dataProvider=new CActiveDataProvider('XYZ', array(

        'criteria'=>array(

          'condition'=>'user_id='.Yii::app()->user->id,

          'order'=>'data DESC',

        ),

        'pagination'=>array(

          'pageSize'=>3,

        )

));

...

Chciałbym użytkownikom dodać możliwość wyświetlania danych od konkretnej do konkretnej daty. W sieci jest parę przykładów jak to zrobić, lecz wszystko są oparte o zmodyfikowanie funkcji _search w modelu. Jednak ja w CGridView nie korzystam z $model->search tylko ładuje CActiveDataProvider. W jaki sposób to rozwiązać?

Chodzi o to, aby ustawić criteria w dataProviderze. Jeśli nie chcesz opakować przygotowania dataProvidera w search() to zrób to sam bezpośrednio tam, gdzie go definiujesz.

Zrobiłem tak ale nie działa i w logach nie ma w ogóle BETWEEN

Kontroler:


public function actionXXXXX($from_date="",$to_date="") 

...

      $dataProvider=new CActiveDataProvider('XYZ', array(

        'criteria'=>array(

          'condition'=>'user_id='.Yii::app()->user->id,

        ),

        'pagination'=>array(

          'pageSize'=>3,

        )

      ));

      $dataProvider->criteria->addBetweenCondition('time',''.$from_date.'',''.$to_date.'','AND'); 

...

i jako post są wysyłane przykładowo takie dane:

from_date: 2013-09-01

to_date: 2013-09-30

Coś znowu nie tak zrobiłem?

Prawdopodobnie CActiveDataProvider.getCriteria() zwraca Ci kopię, więc to co tam zmieniasz nie jest zapamiętywane. Nie możesz przygotować obiektu kryteria zanim utworzysz dataProvider i przekazać go do niego?

Skoro już musisz tworzyć DataProvider’a w kontrolerze i opisywać go logiką, to:

w kluczu ‘condition’ dodaj between’a i po kłopocie.

Coś na wzór:

$from_date = $this->dbConnection->quoteValue($from_date);

$to_date = $this->dbConnection->quoteValue($to_date);


$dataProvider=new CActiveDataProvider('XYZ', array(

        'criteria'=>array(

          'condition'=>'user_id='.Yii::app()->user->id . ' AND time BETWEEN ' . $from_date . ' AND ' . $to_date,

          'order'=>'data DESC',

        ),

        'pagination'=>array(

          'pageSize'=>3,

        )

));…przy czym to jest ANTYWZORZEC pisać takie przeczy w kontrolerze.

Utwórz w modelu metody scope’owe i użyj je w kontekscie scenariusza “search”:
// gdzieś w Twoim modelu 


public function dateBetween($from_date, $to_date) {

  $this->dbCriteria->mergeWith(array(

    'condition' => 'time BETWEEN :from_date AND :to_date',

    'params' => array(

      ':from_date' => $from_date,

      ':to_date'  => $to_date,

    ),

  ));

  return $this;

}


// jesli zawsze wybierasz dane w kontekscie usera, to mozesz dodać ten kod do metody CActiveRecord::defaultScope()

public function currentUser() {

  $this->dbCriteria->mergeWith(array(

    'condition'=>'user_id='.Yii::app()->user->id

  ));

  return $this;

}
Co do sortowania to już w metodzie search() możesz poustawiać defaultOrder, pageSize etc.

…użycie w kontrolerze, coś na kształt:
// kontroler

$model = new XYZ('search');

$dataProvider = $model

  ->dateBetween($from_date, $to_date)

  ->currentUser()

  ->search();