Filtreowanie i sortowanie w gridView

Cześć. Zrobiłem sobie CRUD i w indexie wyświetlam dane wraz z obrazkiem.


<?=

  GridView::widget([

    'dataProvider' => $dataProvider,

    'filterModel' => $searchModel,

    'columns' => [

      // ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],

      // 'Id',

      'Name',

      'Label',

      [

        'attribute' => 'Rel_Category',

        'value' => function($data) {

          if (isset($data->Rel_Category)) {

            return $data->relCategory->Name;

          }return "Nie wybrano";

        },

      ],

      [

        'attribute' => 'Picture',

        'format' => ['html'],

        'value' => function ($data) {

      if (!empty($data['Picture'])) {

        return Html::img(Yii::getAlias($data['Picture']), ['width' => '70px']);

      }

      return "Nie wybrano";

    },

      ],

      ['class' => 'yii\grid\ActionColumn'],

    ],

  ]);

  ?>

Ale chciałem zapytać co można zrobić, aby dane wyświetlić według odpowiedniego wzoru. A mianowicie mam tutaj tabelę "Kategorie".

W tej tabeli Rel_Category to to samo co Id. I tak np. test o id=54 jest kategorią, która ma sobie podkategorie: test2 i kategoria(id=51 i 53). W indexie tak chciałbym wyświetlić te dane, aby poniżej kategorii znajdowały się podkategorie, czyli pod test wyświetlały się kategoria i test2. Mam nadzieję, że wyjaśniełem to w miare zrozumiale. Nie wiem od czego zacząć pewnie trzeba napisać coś w $DataProvider? Ktoś pomoże?