Filtracja Kolumn W Gridview

Cześć,

szukam od kilku godzin jak zaimplementować filtrację w GridView

Kontroler

     $searchModel = new \common\search\UserSearch; // wygenerowany przez gii

     $searchModel->search(Yii::$app->request->get());


     $dataProvider = new ActiveDataProvider([

         'query' => $searchModel->find(),

     ]);

     return $this->render('index', [

             'dataProvider' => $dataProvider,

             'searchModel' => $searchModel

     ]);
Widok
   GridView::widget([

      'dataProvider' => $dataProvider,

      'filterModel' => $searchModel,Co robię źle?

///EDIT

i po krzyku, zapomniałem o:
  if (Yii::$app->request->get('UserSearch'))

     {

        $dataProvider = $searchModel->search(Yii::$app->request->get());

     } else

     {

        $dataProvider = new ActiveDataProvider([

           'query' => $searchModel->find(),

        ]);

     }