file upload

من مي خوام يه سري فايل آپلود كنم

عكس و فيلم و صوتي و

pdf

و…

كسي براي اينها مثال داره مي خواستم در صورت وجود يك

thumbnail

ازشون داشته باشم.

[right][font="Tahoma"]از یکی از این توسعه ها استفاده کن

[/font][/right][font="Tahoma"]http://www.yiiframework.com/search/?q=upload&type=extension&lang=

[/font]

برای نگهداری فایل تو دیتابیس با نوع

BLOB

چه روشی رو پیشنهاد می کنید؟