تفاوت extension و module

[font="Tahoma"][rtl]

سلام دوستان

کسی می دونه تفاوت extensionو moduleچیه؟ از نظر ساختاری می دونم که ماژول مثل یه برنامه کوچیک توی خود برنامه است و اینم که اکستنشن ها مثل ابزارهای قابل استفاده هستند. ملی چند تا از مثال های استفادشونو می خواستم، اینکه کدوم رو توی چه موقعیتی و شرایطی باید استفاده کرد؟

[/rtl][/font]