Edycja nie wczytuje wartości do formularza

W formularzu podczas tworzenia mam pole formularza datatime-local:


<?= $form->field($model, 'task_deadline')->input('datetime-local') ?>

Podczas edycji danych nie wczytuje mi wartości w to pole, tylko jest to tak jak podczas tworzenia:


rrrr-mm-dd --:--

Jak wczytać istniejące dane do tego pola podczas edycji?

Edycja ? Sprecyzuj post, bo trudno odpowiedzieć na Twoje pytanie. :)

Input wystarczy żę będzie tak
<?= $form->field($model, 'task_deadline')->textInput() ?>

Do input z datą możesz użyć http://demos.krajee.com/datecontrol

Już precyzuję.

Chodzi o to, że chcę mieć to pole z możliwością wyboru daty takie jakie dostarczają nam przeglądarki w html5.


textInput

które są domyślnie w formularzu tworzenia i edycji, wpisujemy tam "ręcznie" czyli użytkownik może pisać cuda nie widy.

Przy


input('datetime-local')

po kliknięciu w pole wyskakuje mu możliwość wybrania daty i godziny z kalendarzyka.

I teraz chodzi o to, że jak tworzę nowy wpis w bazie danych to wszystko jest w porządku. W formularzu tworzenia ma wyświetlone:


rrrr-mm-dd --:--

Klika wybiera zapisuje się w pazie razem z innymi inputami w postaci 2015-07-22 23:23

Podczas edycji dodanych danych wszystkie wartości inputy się wczytują tylko właśnie pole datetime local jest w postaci:


rrrr-mm-dd --:--

a chciałbym aby wczytało je prawidłowo jeśli nie jest wartością pustą a nie jest bo jest to pole obowiązkowe:


2015-07-22 23:23

Być może chodzi o poprawny format inputa datetime-local.

http://www.yiiframework.com/wiki/684/save-and-display-date-time-fields-in-different-formats-in-yii2/