Dziwna Paginacja Cgridview

Witam,

Mam pewien problem. Wyświetlając rekordy z bazy przez CGridView w następujący sposób:


<?php $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

	'id'=>'file-grid',

	'dataProvider'=>$model->search(),

	'filter'=>$model,

	'columns'=>array(

		'id',

		'product_id',

		'name_pl',

		'name_en',

        array(

          'name'=>'file_name',

          'type'=>'raw',

          'value'=>"CHtml::link(\$data->file_name, Yii::app()->request->baseUrl.'/'.File::FILES_PATH.\$data->file_name, array('target'=>'_blank'))"

        ),

        'orginal_file_name',

		array(

			'class'=>'CButtonColumn',

		),

	),

)); ?>

na pierwszej stronie wyświetlają się 4 rekordy, na następnej 5, na trzeciej 9, a na ostatniej znów 5. Czy mógłby wyjaśnić mi ktoś dlaczego i jak to kontrolować? Będę niezmiernie wdzięczny. :)

Pozdrawiam.

Możesz w funkcji search twojego modelu dodać w CActiveDataProvider konfigurację ‘pagination’:
$dataProvider=new CActiveDataProvider('Post', array(

  'criteria'=>array(

    'condition'=>'status=1',

    'order'=>'create_time DESC',

    'with'=>array('author'),

  ),

  'pagination'=>array(

    'pageSize'=>20,

  ),

));A ja szukałem wszędzie indziej… dzięki. ;)