dropDownList dwie wartości do wyświetlenia

Witam.

W polu formularza chcę wyświetlać listę dropDownList i zniej móc wybierać dane z innej tabeli. To działa tylko chodzi mi jak wyświetlić dwie pozycje np. imię i nazwisko.

Lista tworzona w sposób:
<?php

		$list = CHtml::listData(Customer::model()->findAll(),'idCustomer','firstname');

	?>Następnie pole wyboru
<div class="row">

		<?php echo $form->labelEx($model,'idCustomer'); ?>

		<?php echo $form->dropDownList($model,'idCustomer', $list, array('prompt'=>'Imie nazwisko')); ?>

		<?php echo $form->error($model,'idCustomer'); ?>

	</div>I chodzi o to, aby tutaałj było wyświetlane z bazy imię i nazwisko lub nawet jeszcze email.

Jak to można jeszcze posortować?

Edit.

Sortowanie udało się zrobić bez problemu. Aż głupie pytanie miałem pozostaje to wyświetlanie dwóch, trzech wartości w liście do wyboru

Spróbuj tak:
$list = CHtml::listData(Customer::model()->findAll(),'idCustomer','fullName')a w modelu Customer dodaj metodę:
public function getFullName()

{

	return $this->firstname . ' ' . $this->lastname;

}Dokładnie o to mi chodziło.

Dziękuję bardzo za odpowiedź.

Pozdrawiam