Division By Zero

Ma Ci ja taki kodzik:
public function actionIndex()

{

  $model=new AddNewClient;


  if(isset($_POST['AddNewClient']))

  {

    $model->attributes=$_POST['AddNewClient'];

    if($model->validate())

    {

    	$baza = new Clients;

			

      $ask=$baza::model()->count('cNip=:NIP' , array(':NIP'=>$model->cNip));

      if($ask<1)

      {

      	Yii::app()->request->redirect(site/index);

      }else{

 				Yii::app()->request->redirect(addNewClient);

 			}

      

    }

  }

 

  $this->render('index',array('model'=>$model));

}I wszystko chodzi jak należy jeśli Nip występuje w bazie to wykopuje mnie:


Yii::app()->request->redirect(addNewClient);

Ale jeśli wpisze w formularz wartość która nie występuje w bazie i ma nie kopsnąć:


Yii::app()->request->redirect(site/index);

to wywala Mi Warning, Division by zero.

Ma ktoś pomysł o co mu chodzi?

Zapomniałeś apostrofów w deklaracji przekierowania. W tym momencie PHP dzieli 2 nieistniejące stałe, które są zamieniane w stringi, a następnie rzutowane na int, co daje działanie dzielenia zera przez zero.

Takie błędy powinny być już widoczne w edytorze przy kolorowaniu składni.

Używam Aptana Studio 3.0 nie koloryzuje ;D Dzięki za znalezienie tego, tylko czemu w trutkach i kodach na forach ciągle widzę ta składnie?

W jakich tutkach ścieżki nie są zamykane w apostrofy?