dinamik form model

Merhaba

dinamik şekilde form oluşturmak istiyorum bu formdaki fieldlar ve tipleri bir dizi de olacak

form kayıt edildiğinde form daki verileri option tablosuna

key value stunlarına kayıt etmek isitiyorum ve tabi güncelleme de yapıcak

örnek
array(

 'title'=>array('type'=>'text','minlenght'=>20,required=true)

 'name'=>array('type'=>'text','minlenght'=>20,required=true)

)tabloya kayıt ederken

key value


title cihan

name test

gibi olacak

teşşekürler

şöyle birşey buldum -) ama küçük bir hata var
<?php


/*

 * Dynamic Form

 */


class Element {


  public $_data = array();


  public function __construct($_data = array()) {

    $this->_data = $_data;

  }
  public function __get($name) {


    if (array_key_exists($name, $this->_data)) {

      return $this->_data[$name];

    }

    return null; 

  }


  public function __toString() {

    return $this->_data["name"];

  }


}


class DynamicForm extends CFormModel {


  public $elements = array();


  public function rules() {

    $required = array();

    foreach ($this->elements as $e)

       if ($e->required)

        $required[] = $e->name;


    return array(

      array(implode(', ', $required), 'required'),

    );

  }


  public function __get($name) {

  foreach($this->elements as $e)

   if($e->name == $name) return $e->value;


  return $this->$name;

 }


  public function attributeLabels() {

    return $attributeLabels = array();

  }


}


?>Ör

$form = new DynamicForm;

 $form->elements = array(

      //general

      new Element(array('tab' => 'general', 'name' => 'name', 'required' => true, 'type' => 'textfield')),

      new Element(array('tab' => 'general', 'name' => 'url', 'required' => true, 'type' => 'textfield')),

      new Element(array('tab' => 'general', 'name' => 'owner', 'required' => true, 'type' => 'textfield')),

 );


//


//view

echo CHtml::beginForm(array('/admin/store/DynamicForm'), 'post', array('id' => 'store-setting-form'));
foreach ($model->elements as $e) {

  if ($e->tab == $tab) {

    echo '<div class="row">' . "\n";

    echo CHtml::activeLabelEx($model, $e->name);

    switch ($e->type) {

      case 'textfield':

        echo CHtml::activeTextField($model, $e->name);

        break;

      case 'dropdown':

        echo CHtml::activeDropDownList($model, $e->name, $e->data, array('prompt' => __('stoe', 'Choose Item')));

        break;

      case 'textarea':

        echo CHtml::activeTextArea($model, $e->name, array('rows' => 6, 'cols' => 50));

        break;

      case 'radiobuttonlist':

        echo '<div class="itemlist">';

        echo CHtml::activeRadioButtonList($model, $e->name, $e->data, array('separator' => ' '));

        echo '</div>' . "\n\n";

        break;

      case 'checkboxlist':

        echo ' <div class="itemlist">';

        echo CHtml::activeCheckBoxList($model, $e->name, $e->data, array('separator' => ' '));

        echo '</div>' . "\n\n";

        break;

    }

    echo '</div>' . "\n\n";

  }

}


echo CHtml::endForm();


Şu hatayı alıyorum

[html]

Undefined property: DynamicForm::$attributes

Source File

D:\PROJELER\yiishop.com\public_html\protected\modules\admin\models\DynamicForm.php(49)

00037: if ($e->required)

00038: $required[] = $e->name;

00039:

00040: return array(

00041: array(implode(’, ', $required), ‘required’),

00042: );

00043: }

00044:

00045: public function __get($name) {

00046: foreach($this->elements as $e)

00047: if($e->name == $name) return $e->value;

00048:

00049: return $this->$name;

00050: }

00051:

00052: public function attributeLabels() {

00053: return $attributeLabels = array();

00054: }

00055:

00056: }

00057:

00058: ?>

[/html]

Biraz gec oldu ama

$this->$name DynamicForm da tanimli degil $this->elements->$name veya $this->elements[$name] kullansan istedigin olacak gibi

yii-user eklentisinde profile alanları için dediğin kullanım var. Yardımı olabilir. http://code.google.com/p/yii-user/source/browse/tags/0.3/modules/user/models/Profile.php