DataProvider wyświetlenie informacji z bazy danych z parametrem where

Korzystam z dataProvider’a do wyświetlenia danych z tabeli.


public function actionIndex()

	{

		$dataProvider=new CActiveDataProvider('User');

		$this->render('index',array(

			'dataProvider'=>$dataProvider,

		));

	}Wyświetlane w postaci Listy:


<?php $this->widget('zii.widgets.CListView', array(

	'dataProvider'=>$dataProvider,

	'itemView'=>'_view',

)); ?>

W powyższy sposób otrzymuję wszystkie rekordy tabeli danych.

Jak otrzymać tylko wyniki stosując w bazie where np. age=20?

Przekaż do $dataProvider obiekt CDbCriteria zawierający wszystko czego potrzebujesz.

http://www.yiiframework.com/doc/api/1.1/CDbCriteria
$criteria=new CDbCriteria;

// dla przykładu

$criteria->compare('atrybut',$this->atrybut);

$criteria->addSearchCondition('atrybut', $this->atrybut, true, 'OR');


$dataProvider=new CActiveDataProvider('User',array('criteria'=>$criteria));Dzięki za informację. Nakierowało mnie to w 100%.

Pozdrawiam