Cweblogroute

Próbuję wyświetlać wartości zmiennych za pomocą CWebLogRoute. Nie ma żadnego problemu jeśli wywołuję Yii::trace() w widoku. Gorzej gdy robię to gdzieś w kodzie wywoływanym z kontrolera a następnie robię redirect. Na docelowej stronie brak jest tabelki z danymi logu. Wyborażałem sobie, że to działa tak jak flash. Jest inaczej, można coś z tym zrobić? Korzystanie z CFileLogRoute do dumpowania zmiennych jest mniej wygodne.