$Criteria Problem Z Id

Witam, mam problem ze znalezieniem rozwiązania na mój problem. Chce do view dodać kolumny z innej tabeli gdzie id = id akutalnej grupy.

model:


public function getRelatedMember ()

    {

      $criteria=new CDbCriteria;

      $criteria->addCondition("group_id = 1"); //Tutaj zamiast z palca, żeby generowało poprawne id

      //$criteria->addCondition("enquiry_date > strtotime('now')");

      $model = Member::model()->findAll($criteria);

      

      

      

      //$model=Member::model()->findAll(array('order'=>'id'));

      $out=CHtml::listData($model,'id','firstname');

      $wynik = '<ul>';

      foreach($out as $key=>$value) { 

        $wynik .= sprintf('<li>%s</li>', CHtml::link($value, array('member/view', 'id' => $key)));

        

      }

      $wynik .= '</ul>';

      return $wynik;

    }

view:


<?php 

$this->widget('zii.widgets.CDetailView', array(

	'data' => $model,

	'attributes'=>array(

		'id',

		'title',

        array(

            'name'=>'member',

            'type'=>'html',

            'value'=>$model->getRelatedMember(),

     )   

	),

)); ?>

Dzięki z góry za pomoc ;)

Już wiem…


public function getRelatedMember ($id)

    {

      $criteria=new CDbCriteria;

      $criteria->addCondition("group_id = $id");

     ...

     }
'value'=>$model->getRelatedMember($model->id),

i śmiga.