CMenu ( aktywny element )

Witam mam problem mianowicie, mam taki oto kod:


  <header>

    <div class="main">

      <div class="border-top">

        <div class="wrapper">

          <h1><a href="index.php">Strona</a></h1>

          <nav>

            <ul class="menu">

              <?php $this->widget('zii.widgets.CMenu',array(

              'items'=>array(

                array('label'=>'Strona Główna', 'url'=>array('site/index')),

                array('label'=>'O Firmie', 'url'=>array('site/aboutus')),

                array('label'=>'Oferta', 'url'=>array('site/offer')),

                array('label'=>'Główne projekty', 'url'=>array('site/major_projects')),

                array('label'=>'Kontakt', 'url'=>array('site/contact')),

                array('label'=>'Logowanie', 'url'=>array('site/login'), 'visible'=>Yii::app()->user->isGuest),

                array('label'=>'Wyloguj ('.Yii::app()->user->name.')', 'url'=>array('site/logout'), 'visible'=>!Yii::app()->user->isGuest)

              ),

            )); ?>

            </ul>

          </nav>

        </div>

      </div>

Wszystko działa dobrze, oprócz jednej rzeczy, mianowicie gdy klikne w element menu, to nie pokazuje mi który jest aktywny. Nie wiem jak dodać klasę do aktywnego elementu i jak zaznaczyć że jest on wybrany.

Trochę kombinowałem, ale jakoś mi nie chce dojść do skutku.

Jeśli korzystasz z mod rewrite do modyfikowania ścieżek (lub jeśli chcesz aby dany element był aktywny tylko w jakiś specyficznych warunkach), to musisz ręcznie ustalić kiedy dany element ma być aktywny. Przykład:


<?php $this->widget('zii.widgets.CMenu',array(

	'items'=>array(

		array('label'=>Yii::t('strings', 'Home'), 'url'=>Yii::app()->homeUrl, 'active' => Yii::app()->getController()->getRoute() == 'site/index'),

	),

)); ?>