Cgridview'da Il Ve Ilçe Seçtirerek Nasıl Arama Yapabiliriz?

Arkadaşlar merhabalar, üye bilgilerimi CGridView ile listeliyorum. Üye bilgilerim arasında üyenin adres ili ve o ile ait bir ilçesi var. Üye kayıt formunda ili seçtirip ajax ile seçilen ilinde ilçelerini dropdownliste aktariyordum. Şimdi CGridView de arama yaparken örneğin Ankara’nın Elmadağ ilçesinde oturanların listesini görmek istiyorum. CGridView’de il listesini dropdownliste aktarıyorum ama o ile ait ilçeyi nasıl aktaracağım onu beceremedim. Yardımcı olursanız sevinirim. Şİmdiden teşekkür ederim yardımlarınız için.

View Dosyam


$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

      'dataProvider' => $aramasonucu->search(),

      'filter' => $aramasonucu,

      'columns' => array(

        array(

          'name' => 'id',

          'type' => 'raw',

          'value' => 'CHtml::encode($data->id)'

        ),

        array(

          'name' => 'tel',

          'type' => 'raw',

          'value' => 'CHtml::encode($data->tel)'

        ),

        array(

          'name' => 'e_posta',

          'type' => 'raw',

          'value' => 'CHtml::encode($data->e_posta)',

        ),

        array(

          'name' => 'kan_grubu',

          'type' => 'raw',

          'value' => 'CHtml::encode($data->kan_grubu=="1")?("A Rh (+)")<img src='http://www.yiiframework.com/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(' />"A Rh (-)")<img src='http://www.yiiframework.com/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(' />"B Rh (+)")',

          'filter'=> $kangrubunagore,

        ),

        array(

          'name' => 'cinsiyet',

          'type' => 'raw',

          'value' => 'CHtml::encode($data->cinsiyet=="1")?("Erkek")<img src='http://www.yiiframework.com/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(' />"Kadın")',

          'filter'=> $cinsiyetegore,

        ),

        array(

          'name' => 'adres_ili',

          'type' => 'raw',

          'value' => 'CHtml::encode($data->adres_ili)',

          'filter'=> CHtml::listData(Iller::model()->findAll(array('order' => 'ilID')),'ilID','ad'),


        ),

        array(

          'name' => 'adres_ilcesi',

          'type' => 'raw',

          'value' => 'CHtml::encode($data->adres_ilcesi)',

        ),


        array(

          'name' => 'uye_gorevi',

          'type' => 'raw',

          'value' => 'CHtml::encode($data->uye_gorevi)',

          'filter'=> $uyegorevinegore,

        ),

        array(

          'name' => 'uye_kayit_tarihi',

          'type' => 'raw',

          'value' => 'CHtml::encode($data->uye_kayit_tarihi)',

        ),

        array(

          'name' => 'uye_durumu',

          'type' => 'raw',

          'value' => 'CHtml::encode($data->uye_durumu=1)',

          'filter'=> $uyelikdurumunagore,

        ),

        array(

          'class'=>'CButtonColumn',

        ),

      ),

    ));

il ve ilçeyle ilgili controller fonsiyonum
 public function actionIlcesec()

  {

    $data = Ilceler::model()->findAll('ilID=:ilID',

      array(':ilID'=>$_POST['ilID']));

    $data= CHtml::listData($data,'ilceID','ad');


    echo "<option value=''>İlçe Seçiniz</option>";

    foreach($data as $value=>$name)

      echo CHtml::tag('option', array('value'=>$value),CHtml::encode($name),true);

  }Model ise

Iller ve Ilceler isminde iki modelim var.