اضافه کردن سطری ثابت به انتهای Cgridview

[rtl]

[right]

سلام بچه ها

اگه بخوایم یه سطری مثل سطر برای محاسبه جمع یک ستون به انتهای cgridview اضافه کنیم راه حلی داره؟

[/right]

[/rtl]

اون فیلدهایی را که دستی لازم دارید با یک آرایه به Itemهای اون ویدجت میشه اضافه کرد:
<?php $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

	'id'=>'caravan-grid',

	'dataProvider'=>$model->search(),

	'filter'=>$model,

	'columns'=>array(

		'name',

  	array(

    	'title'=>'supervisor_id',

    	'value'=>'$data->supervisor->family',

  	),

		'men',

		'women',

		'total',

  	/*

		'create_time',

		'update_time',

		*/

		array(

			'class'=>'CButtonColumn',

		),

	),[rtl][right]با این کار فقط میشه ستون اضافه کرد.[/right][right]من نیاز دارم sum یک ستون خاص رو در انتها GridView نمایش بدم ایده خاصی براش ندارم متاسفانه[/right]

[/rtl]

[right]می تونی از فوتر استفاده کنی

یه نگاهی به این بکن

http://www.yiiframework.com/forum/index.php?/topic/16709-

اینم ببینی خوبه

[/right]

http://yiibooster.clevertech.biz/extendedGridView/index.html

[rtl]

YiiBooster یک GridView سفارشی داره که کار رو راحت می کنه.

[/rtl]

[font="Tahoma"][rtl]دوستان به راه حل ها اشاره کردند اما به طور خلاصه میتونی از این کد استفاده کنی:[/rtl]
$this->widget('CGridView', array(

	'dataProvider'=>$dataProvider,

	'columns'=>array

	(

  	array(

    	'header'=>'Product Name',

    	'name'=>'title',

  	),

  	array(

    	'header'=>'Price',

    	'value'=>'$data[price]',

    	'footer'=>$dataProvider->itemCount===0 ? '' : 'Sum: ' . $sum,

  	),

	),

));[rtl]کد رو تست نکردم ولی نباید مشکل خاصی داشته باشه

[/rtl]

[/font]

[font="Tahoma"][rtl]سلام دوست عزیز

طریقه نصب این bootstrap

چطوره یعنی پس از دانلود باید پوشه ها رو کجا کپی کنم و الی آخر[/rtl][/font]

[right]توی این لینک نوشته : بوستر

[/right]

[font="Tahoma"][rtl]

داخل اون لینک رفتم

اما متوجه نشدم فایلی که دانلود کردم رو کجا از حالت فشرده خارج کنم و اسم پوشش رو چی بزارم؟؟؟

[/rtl][/font]

extract the unzipped bootstrap folder to your extension folder.

also you need to configure the main php to use the extension