Yii Framework Forum

CGridView Hata


(Ibrahimhalilucan) #1

Arkadaşlar CGridView ile verilerimiz tabloda göstermeye çalışıyorum ama bir hata alıyorum. Kodlarım;

<?php

$this->widget(‘zii.widgets.grid.CGridView’, array(

'id' =&gt; 'user-grid',


'itemsCssClass' =&gt; 'table table-bordered datatable',


'pagerCssClass' =&gt; 'dataTables_paginate paging_simple_numbers',


'pager' =&gt; array(


    'htmlOptions' =&gt; array(


      'class' =&gt; 'pagination pagination-sm'


    ),


    'header' =&gt; '',


    'firstPageLabel' =&gt; '&lt;i class=&quot;&quot;entypo-left-thin&quot;&gt;&lt;/i&gt;İlk',


    'firstPageLabel' =&gt; '&lt;i class=&quot;&quot;entypo-left-open&quot;&gt;&lt;/i&gt;',


    'firstPageLabel' =&gt; '&lt;i class=&quot;&quot;entypo-right-open&quot;&gt;&lt;/i&gt;',


    'firstPageLabel' =&gt; 'Son&lt;i class=&quot;&quot;entypo-right-thin&quot;&gt;&lt;/i&gt;',


  ),


'summaryText'=&gt;'',


'rowCssClass' =&gt;array('odd gradeX', 'even gradeC'),


'dataProvider' =&gt; &#036;model-&gt;search(),


'filter' =&gt; &#036;model,


'columns' =&gt; array(


  'ID',


  'Adı',


  'Etiketleri',


  'Durumu',


  'Sırası',


  array(// display a column with &quot;view&quot;, &quot;update&quot; and &quot;delete&quot; buttons


    'class' =&gt; 'CButtonColumn',


    'template' =&gt; '{update} {delete}',


    'buttons' =&gt; array(


      'update' =&gt; array(


        'label' =&gt; '&lt;i class=&quot;entypo-pencil&quot;&gt;&lt;/i&gt;Edit',


        'imageUrl' =&gt; false,


        'options' =&gt; array('class' =&gt; 'btn btn-default btn-sm btn-icon icon-left'),


        'visible' =&gt; true,


      ),


      'delete' =&gt; array(


        'label' =&gt; '&lt;i class=&quot;entypo-cancel&quot;&gt;&lt;/i&gt;Delete',


        'imageUrl' =&gt; false,


        'options' =&gt; array('class' =&gt; 'btn btn-danger btn-sm btn-icon icon-left'),


        'visible' =&gt; true,


      ),


    ),


  ),


),

));

?>

Sütun, “Type” ve “Label” 'ın opsiyonel olduğu durumda, “Name:Type:Label” formatında tanımlanmalıdır böyle bir hata alıyorum yardımcı olabilecek var mı?


(Mail) #2

kolon adlarında sorun var gibi görünüyor. label ları değil db deki gerçek adlarını girmeyi dener misin?


(Ibrahimhalilucan) #3

Hocam onu da denedim db deki degerleri(id,adi,baslik,sirasi,durumu,etiketleri) bunları columns a yazdığımda da böyle bir hata veriyor

call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given


(Taliptarim) #4

‘firstPageLabel’=>’<i class=“fa fa-angle-left”></i>ilk’,

‘lastPageLabel’=>‘son<i class=“fa fa-angle-right”></i>’,

‘nextPageLabel’=>’<i class=“fa fa-angle-right”></i>’,

‘prevPageLabel’=>’<i class=“fa fa-angle-left”></i>’,

seninkinde hepsi

‘firstPageLabel’

bunları bi düzelt istersen