CGridView Hata

Arkadaşlar CGridView ile verilerimiz tabloda göstermeye çalışıyorum ama bir hata alıyorum. Kodlarım;

<?php

$this->widget(‘zii.widgets.grid.CGridView’, array(

'id' =&gt; 'user-grid',


'itemsCssClass' =&gt; 'table table-bordered datatable',


'pagerCssClass' =&gt; 'dataTables_paginate paging_simple_numbers',


'pager' =&gt; array(


    'htmlOptions' =&gt; array(


      'class' =&gt; 'pagination pagination-sm'


    ),


    'header' =&gt; '',


    'firstPageLabel' =&gt; '&lt;i class=&quot;&quot;entypo-left-thin&quot;&gt;&lt;/i&gt;İlk',


    'firstPageLabel' =&gt; '&lt;i class=&quot;&quot;entypo-left-open&quot;&gt;&lt;/i&gt;',


    'firstPageLabel' =&gt; '&lt;i class=&quot;&quot;entypo-right-open&quot;&gt;&lt;/i&gt;',


    'firstPageLabel' =&gt; 'Son&lt;i class=&quot;&quot;entypo-right-thin&quot;&gt;&lt;/i&gt;',


  ),


'summaryText'=&gt;'',


'rowCssClass' =&gt;array('odd gradeX', 'even gradeC'),


'dataProvider' =&gt; &#036;model-&gt;search(),


'filter' =&gt; &#036;model,


'columns' =&gt; array(


  'ID',


  'Adı',


  'Etiketleri',


  'Durumu',


  'Sırası',


  array(// display a column with &quot;view&quot;, &quot;update&quot; and &quot;delete&quot; buttons


    'class' =&gt; 'CButtonColumn',


    'template' =&gt; '{update} {delete}',


    'buttons' =&gt; array(


      'update' =&gt; array(


        'label' =&gt; '&lt;i class=&quot;entypo-pencil&quot;&gt;&lt;/i&gt;Edit',


        'imageUrl' =&gt; false,


        'options' =&gt; array('class' =&gt; 'btn btn-default btn-sm btn-icon icon-left'),


        'visible' =&gt; true,


      ),


      'delete' =&gt; array(


        'label' =&gt; '&lt;i class=&quot;entypo-cancel&quot;&gt;&lt;/i&gt;Delete',


        'imageUrl' =&gt; false,


        'options' =&gt; array('class' =&gt; 'btn btn-danger btn-sm btn-icon icon-left'),


        'visible' =&gt; true,


      ),


    ),


  ),


),

));

?>

Sütun, “Type” ve “Label” 'ın opsiyonel olduğu durumda, “Name:Type:Label” formatında tanımlanmalıdır böyle bir hata alıyorum yardımcı olabilecek var mı?

kolon adlarında sorun var gibi görünüyor. label ları değil db deki gerçek adlarını girmeyi dener misin?

Hocam onu da denedim db deki degerleri(id,adi,baslik,sirasi,durumu,etiketleri) bunları columns a yazdığımda da böyle bir hata veriyor

call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given

‘firstPageLabel’=>’<i class=“fa fa-angle-left”></i>ilk’,

‘lastPageLabel’=>‘son<i class=“fa fa-angle-right”></i>’,

‘nextPageLabel’=>’<i class=“fa fa-angle-right”></i>’,

‘prevPageLabel’=>’<i class=“fa fa-angle-left”></i>’,

seninkinde hepsi

‘firstPageLabel’

bunları bi düzelt istersen