ریز مشخصات Cdetailview

[rtl]

دوستان لیست ریز مشخصات مربوط به این ویجت را کجا می تونم پیدا کنم؟

[/rtl]

[right][rtl]

[font="Tahoma"]اینجا رو ببین:[/font]

[/rtl]

http://www.yiiframework.com/doc/api/1.1/CDetailView

[/right]

[rtl]واقعا تشکر از راهنماییتان. دوست عزیز توی گوش ما بزن ولی دیگه اینطور آدرس ها را به ما نده. اینها رو که دیده ام. دنبال یه سری جزئیاتی که توی آرایه هاش استفاده می شه مثل ‘name’ و ‘value’ و…[/rtl]
$this->widget('zii.widgets.CDetailView', array( 	'data'=>$model,

 	'attributes'=>array(

     	'title',     	// title attribute (in plain text)

     	'owner.name',    // an attribute of the related object "owner"

      	'description:html', // description attribute in HTML

      	array(      	// related city displayed as a link

             	'label'=>'City',

             	'type'=>'raw',                            	

             	'value'=>CHtml::link(CHtml::encode($model->city->name),

              	array('city/view','id'=>$model->city->id)),

   	),

 	), 

));

[right][rtl]

خب همون جا توضیح داده دیگه. اینایی که میگی توی attributes توضیح داده شده

[/rtl]

http://www.yiiframework.com/doc/api/1.1/CDetailView#attributes-detail

[/right]

[rtl]ایول. خودشه.

دست شما درد نکنه.

[/rtl]

مرسی خیلی عالیه
چت روم