مشکل در Bootstrap

[right]با سلام و خسته نباشید من طبق راهنمای بوت استراپ جلو رفتم ولی باپیغام زیر روبرو میشم میشه کمک کنید سپاس.[/right]

Property "CWebApplication.bootstrap" is not defined

[right]

hi,

Please show file config/main.php and views\layouts\main.php

[/right]

[font="Tahoma"]

[right]

[rtl]ورژن جدید yii-bootstrap با نام yiistrap در ۲۹ جولای ۲۰۱۳ ارایه شده

فکر می‌کنم یا دانلود و نصب‌اش مشکل شما حل شود

ورژن قبلی -بعضی وقت‌ها- مشکلاتی در زمان نصب و کانفیگ کردن داشت

ورژن جدید کاملا از ابتدا نوشته شده و سرعت بهتری هم دارد

اما با ورژن قبلی سازگار نیست

توضیحات بیشتر را اینجا بخوانید:

yiistrap[/rtl]

[/right][/font]

[rtl]برای نصبش به این طریق عمل کرده اید؟

فایل فشرده دانلود شده را در مسیر protected/extensions/bootstrap باز کرده و برای تنظیم و افزودن آن به Yii کدهای زیر را در فایل protected/config/main.php اضافه نمایید:

[/rtl]
// Define a path alias for the Bootstrap extension as it's used internally. 

// In this example we assume that you unzipped the extension under protected/extensions. 

Yii::setPathOfAlias('bootstrap', dirname(__FILE__).'/../extensions/bootstrap');  

return array( 	

  		'theme'=>'bootstrap', // requires you to copy the theme under your themes directory 	

  		'modules'=>array(

         		'gii'=>array(

               'generatorPaths'=>array(

                      	'bootstrap.gii',

                      	),

                  		),

                  	), 	

  		'components'=>array( 

            	'bootstrap'=>array(

                  	'class'=>'bootstrap.components.Bootstrap',

                 		),

              	),

 );http://www.cniska.net/yii-bootstrap/setup.html