Bootstrap.widgets.tbgridview Z Filtrem Wielokrotnego Wyboru

Witam,

Wyświetlam na stronie dane z tablicy w formie bootstrap.widgets.TbGridView, chciałbym dodać możliwość wyboru(filter) w nagłówku kolumn pozwalający wybrać kilka ograniczeń (coś w stylu ext.EchMultiselect.EchMultiselect) jak to połączyć?

Pozdrawiam

Jarek

Zrobiłem to tak:
$this->widget('bootstrap.widgets.TbGridView', array(

  'id' => 'lista',

  'dataProvider' => Wojewodztwa::model()->search(),

  'filter' => Wojewodztwa::model(),

  'columns' => array(    

    array(

      'name' => 'nazwa',      

      'filter' => $this->widget('ext.EchMultiselect.EchMultiselect',array(

        'model'=> Wojewodztwa::model(),

        'dropDownAttribute' => 'nazwa',

        'data' => $data,

        'options' => array('noneSelectedText'=>'' . Yii::t('EchMultiSelect.EchMultiSelect','Wybierz woj') . '','checkAllText' => Yii::t('EchMultiSelect.EchMultiSelect','Zaznacz wszystko'),'header' => Yii::t('EchMultiSelect.EchMultiSelect', 'Wybierz wojewodztwo'),'buttonWidth' => 200,'minWidth' =>250, 'ajaxRefresh' => true),// 

      ),

      true

     ),

     'value' => '$data->nazwa',

     ),

    //druga kolumna

     array(

      'name' => 'id',      

      'filter' => $this->widget('ext.EchMultiselect.EchMultiselect',array(

        'model'=> Wojewodztwa::model(),

        'dropDownAttribute' => 'id',

        'data' => $data2,

        'options' => array('selectedText' =>Yii::t('EchMultiSelect.EchMultiSelect','Wybierz'),'noneSelectedText'=>'-' . Yii::t('EchMultiSelect.EchMultiSelect','Wybierz') . '-','checkAllText' => Yii::t('EchMultiSelect.EchMultiSelect','Zaznacz wszystko'),'header' => Yii::t('EchMultiSelect.EchMultiSelect', 'Wybierz wojewodztwo'),'buttonWidth' => 100,'minWidth' =>250,'ajaxRefresh' => true),

      ),

      true

     ),

     'value' => '$data->id',

     ),

  ),  
i działa

Mam jeszcze problem z uchwyceniem wyboru przez użytkownika niby w konsoli widzę że jest parametr GET Wojewodztwa[id][] 3 próbuje go złapać tak:
if (isset($_GET['Wojewodztwa']['nazwa'][]))

      echo('Ok jest dobrze!!!'); lecz nie jest ustawiona metoda $_GET. Jak złapać ten parametr?