Błąd kodowania znaków

W momencie kiedy wygeneruje sobie na podstawie danych z tabeli dokument w HTMLu rozwala mi kodowanie. Ktoś ma pomysł dla czego?
public function actionMakeEtykiety()

    {

      

   $dane = Labels::model()->findAll();

   

   

$pdf = Yii::createComponent('application.extensions.tcpdf.ETcPdf', 

              'P', 'cm', 'A4', true, 'UTF-8');

$pdf->AddPage();

$html='<!DOCTYPE html><body>';

 foreach ($dane as $sztuka)

   { 

   /*

   var_dump($sztuka);

   echo '<br><br>';

   */

   $html=$html.'

   <div>

    <h2>'.$sztuka->name.'</h2>

    <h4>'.$sztuka->type.'</h4>

    <p>'.$sztuka->composition.'</p>

  </div>';

     

   }

   $html=$html.'</body></html>';

  // echo $html;

   $pdf->writeHTML($html, true, false, false, false, '');

$pdf->Output('test_pdf.pdf', 'I');

    }

co generuje:
http://bhp.swinoujscie.pl/grafika/test_pdf.pdf

Spróbuj zadeklarować w htmlu, z którego generujesz PDF, kodowanie w sekcji head:


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

Nic nie daje, to coś z TCPDF chyba jest tylko co ?

[size=2]Font, którego używasz ma polskie znaki? Spróbuj w pierwszej kolejności ustawić font, który ma je na pewno, np SetFont(‘arial_ce’,’’, 12)[/size]

wystarczyło zamiast:
$pdf->WriteHTML()

Użyć:
$pdf->WriteHTMLCell()

Czyli błąd TCPDF